Tagrens

Alger, mos og lav spiller en stor rolle på tagene i hele Danmark. Vi har de perfekte vækstbetingelser med rigelig fugt for de organismer, som vi helst vil være fri for på tage, facader osv.

En tagrens er med til at fjerne den kedelige belægning, og skabe et nyt, flot udseende på taget. Undlader man i modsat fald at lade taget stå til, vil alger og mos være med til at øge nedbrydningsprocessen i forbindelse med fugt, hvilket medfører at der kan opstå skader i form af frostsprængninger og knækkede tagsten.

Miljøgodkendt tagrens

På det danske marked findes der kun to miljøgodkendte produkter til algebehandling. Desværre benytter mange virksomheder sig af andre, mere skadelige produkter, uden hensyn til miljøet. Dette medfører at der skabes ubalance i den naturlige algebalance i vandløb, søer mv. og det er til skade for dyre og planteliv, men i sidste ende også til skade for dig og de kommende generationer.

Benytter en virksomhed et ikke-miljøgodkendt produkt, medfører det også en bøde til såvel virksomhed samt grundejer, hvis det senere hen måles af myndighederne eller tjekkes op under selve udførslen af behandlingen.

Miljølove for algebehandling kan du læse mere om her: Miljø- og Fødevareministeriet

Derfor har vi valgt udelukkende at benytte Algefri N til tagrens og andre algebehandlinger. Det gør vi af respekt for miljøet, dig som kunde og de generationer der følger efter os.

Fordele ved tagrens:

  • Taget bliver som nyt af udseende
  • Vedligehold er billigere end reparationer
  • Forhindrer frostsprængninger af tagsten
  • Ejendommens værdi er højere end når mos, alger og lav får frit spil

Hvordan fungerer en algebehandling?

Det kan nogle gange være svært at forklare hvad en algebehandling kan i modsætning til en komplet tagrens, hvor hele taget renses med overfladerenser.

Denne video forklarer kort, hvordan en algebehandling af tag fungerer:

Hvornår skal et tag behandles?

Mange tror at et tag først skal være tilgroet med mos, alger og lav, før man overvejer at gøre noget ved det. Det er ikke korrekt. Når først alger mv. har fået godt fat, medfører det en sværere og længere proces at fjerne det tilgroede.

Vi anbefaler, at en tagrens udføres så snart man kan begynde at skimte det grønne skær, som oftest er første tegn på at alger trives på ejendommen. Gør du det, holder du også udgiften til behandlingen nede, og sikrer samtidig at der ikke undervejs når at ske skader på taget, såsom frostsprængninger eller knækkede tagsten.

Vælg årsabonnement

Vi foreslår, at du tegner et fast abonnement på tagrens med algebehandling.

Det sikrer dig, at dit tag altid står velholdt og præsentabelt, og du slipper samtidig for at skulle foretage en løbende bestilling på en algebehandling.

Vi sørger for at du kommer først på listen hvert forår, men vi giver dig naturligvis besked i forvejen, så du ved hvornår vi kommer på besøg.

Hvis du er fast kunde hos Glad Rens, tilbyder vi naturligvis en rabat på de efterfølgende behandlinger, så du ikke betaler fuld pris år efter år.

Pris på tagrens

Hos os er der ingen hemmelighed hvad en algebehandling koster. Vi starter så lavt som 1.000 kr. for en villa.

Der kan være en variation i priser afhængigt af hvordan taget ser ud. Derfor kan to huse med samme grundplan men forskellige udbygninger i tagene have to forskellige priser.

Vi er klar over at algerens udføres i alle prisklasser. Vi har lagt os på et niveau, hvor vi har mulighed for at udføre et stykke kvalitetsarbejde samtidig med at vi ikke går på kompromis med landets miljølove.

Vi aflægger gerne et uforpligtende tilbud. Indhent tilbud online eller kontakt os på tlf. 30 46 20 00